Card Vi

Wixlar thẻ

Wixlar cung cấp thẻ Card quốc tế tới những người nắm giữ Xu Wixlar để trao đổi dễ dàng Xu Wixlar sang Đô la hay Euro. Theo đó, bạn có thể rút Đô la hay Euro từ bất kỳ máy ATM nào trên thế giới hay dùng nó để mua hàng như một chiếc thẻ Card thông thường.
 
Đăng ký như thế nào?

Bạn sẽ có thể đăng ký Wixlar Card sau khi Xu Wixlar được ra mắt.

Ưu điểm

Phí thấp, được chấp nhận tại bất cứ nơi nào chấp nhận thẻ ghi nợ Master.

Wixlar Card

Ngay khi Wixlar Group ra mắt Card, bạn sẽ có thể đăng ký.
Telegram