Letter of Credit Vi

Thư tín dụng là gì?

Thư tín dụng (LC) là một phương thức thanh toán đóng vai trò quan trọng trong thương mại toàn cầu giữa người mua và người bán có thể không quen biết nhau hay cách biệt về địa lý, luật pháp và tiền tệ tại các quốc gia khác nhau.
Hệ thống LC

LC cung cấp một số dư an toàn cho cả người mua và người bán, và thông thường cả hai bên đều dựa vào sự đảm bảo của ngân hàng và hệ thống ngân hàng để chắc chắn thanh toán được nhận và hàng hóa được cung cấp.

LC Wixlar

Giờ đây bạn có thể làm điều giống hệt với Wixlar Blockchain nhờ Công Nghệ An Ninh Thuật Toán Băm (Hashing Algorithm Security) mới nhất của chúng tôi với những giao dịch nhanh chóng và chi phí thấp hơn nhiều.

Nó hoạt động ra sao?

Trong thư tín dụng Wixlar, Người bán đồng ý nhận Xu Wixlar sau khi giao hàng tới Người mua Người mua đồng ý gửi số tiền hàng bằng Xu Wixlar tới Bộ phận Thương mại Wixlar của chúng tôi nắm giữ và thông báo đến Người bán để họ giao hàng. Khi hàng hóa đã được giao nhận theo như thỏa thuận đôi bên giữa Người mua và Người bán, Bộ phận Thương mại Wixlar sẽ chuyển số Xu Wixlar cho Người bán.

Ví dụ

Nếu bạn có một Thư tín dụng trị giá 10,000 euro:

Qua ngân hàng:

Hầu hết ngân hàng sẽ tính khoảng 200 + 25 euro cho các chi phí pháp định và điện báo ngân hàng, v.v. đối với LC một năm tùy thuộc thời gian giao hàng.

Qua Wixlar:

Cách rẻ nhất chỉ với 0.5% tương đương 50 euro + 0 euro để xử lý LC một năm tùy thuộc thời gian giao hàng.

Bộ phận Thương mại Wixlar ở đây để hỗ trợ việc kinh doanh của bạn

Bắt đầu thư tín dụng

Liên hệ Hôm nay với các chi tiết của giao dịch kinh doanh của bạn và Nhóm Thương Wixlar sẽ giúp bạn trong quá trình này.
Telegram