Partners Vi

Đối tác của Wixlar

Wixlar Group mong muốn hợp tác với các đối tác quốc tế. Những nhà cung cấp và người bán trên toàn cầu chấp nhận thanh toán bằng Xu Wixlar trên website của họ.
Làm thế nào để trở thành một đối tác?

Nếu bạn là nhà cung cấp, bạn có thể dễ dàng tích hợp Wixlar vào website hay ứng dụng của mình bằng Wixlar API để nhận thanh toán bằng xu Wixlar.

Lợi thế của đối tác

Bằng cách đăng ký website của bạn, bạn sẽ được tiếp xúc với hàng ngàn người trong cộng đồng Wixlar của chúng tôi.


 
 

Đối tác của chúng tôi

Đăng ký Website của bạn

Sau khi thêm Wixlar Xu làm phương thức thanh toán trên trang web của bạn, vui lòng gửi cho chúng tôi trang web và biểu trưng của bạn thông qua liên hệ với chúng tôi.
Telegram