Rewards Vi

Phần thưởng Wixlar

Nếu bạn đang tìm cách nhận Xu Wixlar miễn phí với một số công việc và nhiệm vụ đơn giản, Phần thưởng Wixlar là chương trình dành cho bạn.
Làm thế nào để tham gia?

Những nhà tiếp thị và tác giả đạt được những chỉ tiêu nhất định sẽ được thưởng Xu Wixlar.

Có giới hạn nào không?

Wixlar không áp đặt giới hạn nào lên các phần thưởng.

Nhiệm vụ 1

Chụp một bức ảnh tại một địa điểm du lịch trong khi mặc áo phông hay cầm cờ hiệu có logo Wixlar.

Nhiệm vụ 2

Làm một đoạn phim nêu ý kiến của bạn về Xu Wixlar bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

Nhiệm vụ 3

Làm một đoạn phim giải thích bất kỳ dịch vụ nào trong số các dịch vụ của Wixlar.

Nhiệm vụ 4

Viết một bài về công nghệ Blockchain hay tiền tệ mã hóa với những liên hệ và cách Wixlar hỗ trợ kiểu tương lai tài chính đó.

Nhiệm vụ 5

Viết một bài về Wixlar và đăng trên Facebook, Twitter, Reddit và Google+ trên hồ sơ của bạn hay một nhóm về tiền tệ mã hóa trong ít nhất 7 ngày.

Nhiệm vụ 6

Đăng một Banner (biển quảng cáo) hay quảng cáo văn bản trên website hay blog của bạn trong 7 ngày.

Nhiệm vụ 7

Phá cách! Hãy cho chúng tôi bất ngờ với những ý tưởng sáng tạo của bạn trong việc giới thiệu Wixlar.

Phần thưởng nhiệm vụ

*Tùy theo mức độ cam kết hay chuyên nghiệp của nhiệm vụ của bạn, bạn sẽ được thưởng từ 10 đến 1.000 Xu Wixlar trên mỗi nhiệm vụ.

Làm thế nào để gửi những nhiệm vụ?

Hãy gửi đường dẫn nhiệm vụ của bạn tới rewards@Wixlar.com kèm theo địa chỉ ví Wixlar của bạn.

Bằng việc gửi cho chúng tôi các nhiệm vụ của bạn, bạn đồng ý rằng Bộ phận Tiếp thị Wixlar có thể sử dụng tài liệu này cho các mục đích tiếp thị.
Phần thưởng sẽ được đánh giá và xử lý trong 7 ngày.
Hãy bắt tay vào những nhiệm vụ đơn giản ngay hôm nay để nhận Xu Wixlar miễn phí
Telegram