Services Vi

Đối tác toàn cầu của Wixlar

Nếu bạn là nhà cung cấp, bạn có thể dễ dàng tích hợp Wixlar vào website hay ứng dụng của mình bằng Wixlar API để nhận thanh toán bằng xu Wixlar.

[mailmunch-form id="524961"]

Bắt đầu miễn phí ngay hôm nay

Tải về Ví Wixlar để bắt đầu gửi và nhận xu Wixlar.


Telegram