Smart Contract Vi

Hợp đồng thông minh

Với Ví Wixlar, người dùng có thể tạo token, tài sản hay cổ phiếu thông qua Hợp đồng thông minh Wixlar nhằm nâng công việc kinh doanh của họ lên một tầm cao mới bằng công nghệ Blockchain Wixlar.
Lịch sử Hợp đồng thông minh

Hợp đồng thông minh được đề xuất lần đầu tiên bởi Nick Szabo vào năm 1994, chúng là những giao thức máy tính với mục đích xúc tiến, xác minh, hay thậm chí, tiến hành việc thương lượng hay thực hiện hợp đồng trong blockchain. Szabo đề xuất rằng cơ sở hạ tầng hợp đồng thông minh có thể được triển khai bởi các cơ sở dữ liệu tài sản sao lặp (replicated asset registries) và việc thi hành hợp đồng sử dụng các chuỗi hash mật mã và sao lặp chịu lỗi Byzantine.

Ưu điểm chính

Mục tiêu của hợp đồng thông minh là cung cấp bảo mật ưu việt hơn hợp đồng truyền thống và giảm thiểu các chi phí giao dịch khác liên quan tới ký kết hợp đồng. Khác biệt chính của hợp đồng thông minh đó là nó là một hệ thống phi tập trung có thể truy cập bởi bất kỳ người nào, không cần trung gian, giảm thiểu rủi ro đối tác, giảm thời gian kết toán, tăng độ minh bạch.

Hợp đồng thông minh có thể minh họa một lợi ích độc đáo của tiền tệ ảo mà một số người ủng hộ tin rằng có thể thu hút thêm người dùng.

Hợp đồng thông minh Wixlar

Với hợp đồng thông minh Wixlar, bạn có thể tạo token, tài sản hay cổ phiếu cho công ty hay nhóm của bạn nhằm cung cấp một phương pháp thiết thực để các cổ đông tham gia vào dự án của bạn.
Tải về Ví Wixlar để tạo Hợp đồng thông minh của riêng bạn ngay hôm nay!
Telegram