Ví điện tử

Ví Wixlar

Xu Wixlar được lưu giữ an toàn trong ví cá nhân trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại hay laptop của bạn (Windows, Linux, Mac, Android, Ví giấy). Bạn có thể tải về ví và bắt đầu gửi và nhận thanh toán ngay lập tức chỉ với một nút bấm.

Gửi và nhận Wixlar bằng cách sử dụng các ví Blockchain sẵn có dưới đây:
Web Ví

Nạp Xu Wixlar vào Ví trực tuyến của bạn ngay hôm nay!
Telegram